<< آنجا که آرامش هم اتاق شما و زاینده رود همسایه شماست >>

هتل داراي 170 اتاق (دو تخته و سوئيت) همراه با يخچال، تلويزيون، اينترنت ، ماهواره  و ... مي باشد.

تعداد اتاقهاي هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان عبارتند از :

 نوع اتاق

 دو نفره

 سوئيت كوچك

 سوئيت متوسط

 سوئيت بزرگ

 تعداد اتاق

 153

 12

 1

 4

 

 1- اتاق دو تخته                                      

                                  

 2- سوئيت